LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (TỪ 19/10/2020 – 24/10/2020)

Lớp trực tuần: 8B    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 12/10 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB Họp giao ban sau tiết chào cờ Ôn tập Ba 13/10 Dạy theo TKB Đ/c Trang chốt số thẻ…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (TỪ 12/10/2020 – 17/10/2020)

Lớp trực tuần: 8A    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 12/10 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB mới Họp giao ban sau tiết chào cờ Làm thư viện, hoàn thành báo cáo tự đánh giá Ôn tập
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (TỪ 05/10/2020 – 10/10/2020)

Lớp trực tuần: 9E    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 5/10 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB Đ/c Diệu hoàn thành bản tổng hợp hạnh kiểm+ học lực, danh sách HSG các đội tuyển. Hoàn thành hồ…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (TỪ 28/9/2020 – 04/10/2020)

Lớp trực tuần: 9B    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 28/9 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB mới Đ/c Kiên triển khai KH làm thư viện Họp BGH + Các đ/c Thu, Nam, Hương, Vy, Tám sau…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (TỪ 21/9/2020 – 26/9/2020)

Lớp trực tuần: 9B    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 21/9 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB Ôn tập Đ/c nộp KHDH vào hòm thư PGD Ba 22/9 Dạy theo TKB Ôn tập Tư 23/9 Dạy…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (TỪ 14/9/2020 – 19/9/2020)

Lớp trực tuần: 9A    Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 14/9 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB Ôn tập Đ/c Trang nhận hồ sơ sổ sách tại THCS Nam Dương. Nộp KH-GD vào hòm thư…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (TỪ 07/9/2020 – 12/9/2020)

Lớp trực tuần: 9D   Thứ- Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 7/9 Ký duyệt KH bài học Dạy theo TKB Đ/c Kiên báo cáo PGD sĩ số các lớp Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra nề…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31(TỪ 22/6/2020 – 27/6/2020)

Lớp trực tuần: 7E Thứ- Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 22/6 KSHKII Toán, Anh Khối 6,7 KSHKII Văn Khối 6,7 Ba 23/6 KSHKII Toán, Anh Khối 8 KSHKII Văn Khối 8 Tư 24/6 Chấm thi Khối 6,7,8  Ôn…