Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8/2018 ĐẾN 18/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/8/2018 ĐẾN NGÀY 18/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều   Hai 13/8 –         Ôn tập hè –         Đ/c Diệu chuyển giấy mời đại diện PH một số…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/8/2018 ĐẾN NGÀY 11/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 06/8 –                 Ôn tập   Ba 07/8 –         Ôn…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/8/2018 ĐẾN NGÀY 04/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 30/7     Ba 31/7 –         Lao động   –         Họp GVCN xây dựng quy chế…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38, 39 TỪ NGÀY 14/5/2018 ĐẾN NGÀY 19/5/2018 Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 14/5 –         Dạy theo TKB-         Vào điểm tổng kết, cập nhật sổ chủ nhiệm,…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 12/5/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 07/5 –         Dạy theo TKB-         Đ/c Diệu đọc danh sách phòng thi –     Đ/c Trang chuẩn…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 TỪ NGÀY 30/4/2018 ĐẾN NGÀY 05/5/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 30/4 –         K678 nghỉ 30/4     Ba 01/5 –         K678 nghỉ 01/5     Tư 02/5 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ NGÀY 23/4/2018 ĐẾN NGÀY 28/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 23/4 –         Ký duyệt KH bài học,-         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 3 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN NGÀY 21/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 16/4 –         Ký duyệt KH bài học, –         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 2 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 14/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 09/4 –         Ký duyệt KH bài học, –         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 1