Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38, 39 TỪ NGÀY 14/5/2018 ĐẾN NGÀY 19/5/2018 Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 14/5 –         Dạy theo TKB-         Vào điểm tổng kết, cập nhật sổ chủ nhiệm,…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 12/5/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 07/5 –         Dạy theo TKB-         Đ/c Diệu đọc danh sách phòng thi –     Đ/c Trang chuẩn…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 TỪ NGÀY 30/4/2018 ĐẾN NGÀY 05/5/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 30/4 –         K678 nghỉ 30/4     Ba 01/5 –         K678 nghỉ 01/5     Tư 02/5 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ NGÀY 23/4/2018 ĐẾN NGÀY 28/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 23/4 –         Ký duyệt KH bài học,-         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 3 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN NGÀY 21/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 16/4 –         Ký duyệt KH bài học, –         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 2 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 14/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 09/4 –         Ký duyệt KH bài học, –         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 1
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ NGÀY 02/4/2018 ĐẾN NGÀY 07/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 02/4 –         Ký duyệt KH bài học, vào điểm sổ điểm lớp. –         Học theo TKB –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 TỪ NGÀY 26/3/2018 ĐẾN NGÀY 01/4/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 26/3 –         Ký duyệt KH bài học, vào điểm sổ điểm lớp. –         Học theo TKB…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ NGÀY 19/3/2018 ĐẾN NGÀY 24/3/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 19/3 –         Ký duyệt KH bài học, vào điểm sổ điểm lớp. –         Học theo TKB –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ NGÀY 12/3/2018 ĐẾN NGÀY 17/3/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 12/3 –         Ký duyệt KH bài học –         Học theo TKB –         Dạy tự chọn tuần 3