Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9( Từ 22/10/2018 đến 27/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ NGÀY 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 27/10/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 22/10 –      Ký duyệt KH bài học –      Dạy theo TKB –      Đ/c Diệu đọc danh sách…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 29/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 24/9 –      Ký duyệt KH bài học –      Dạy theo TKB   –       Dạy theo…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 TỪ NGÀY 17/9/2018 ĐẾN NGÀY 22/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều   Hai 17/9 –      Ký duyệt KH bài học –      Dạy theo TKB   –       Dạy theo TKB     Ba…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ NGÀY 10/9/2018 ĐẾN NGÀY 15/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 10/9 –      Ký duyệt KH bài học –       Dạy theo TKB  Ba 11/9
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 ( 04/9/2018 – 08/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 04/9/2018 ĐẾN NGÀY 08/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai   03/9 –         Nghỉ bù Quốc khánh 02-9  Ba     04/9 –         Dạy theo TKB- …