Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 18/3 –         Dạy theo TKB –         Đ/c Tám tập huấn –         Vào điểm thi giữa học kỳ II –         Dạy bù TKB ngày 16/3/2019 –         Vào điểm thi giữa học…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 11/3 –         Dạy theo TKB –         Đ/c Sơn hoàn thành CSVC phòng tiếp dân, trang trí ban công tầng 3 –         Đ/c Tám tập huấn –         Đ/c Phòng họp với…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 04/3 –         Dạy theo TKB –         Tổ c/m duyệt KH bài học –         Đ/c Vy hoàn thành đăng ký học chứng chỉ ngoại ngữ theo cv 99/PGD. –         Giáo viên…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 25/2 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Đ/c Tám lên phương án chở HSG TDTT tham gia khảo sát. –         Ôn tập theo TKB –         Bồi…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 18/2 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Ôn tập theo TKB –         Bồi dưỡng HSG TDTT   3 19/2 –         Dạy theo TKB –         Đ/c…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 11/2 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Ôn tập theo TKB   3 12/2 –         Dạy theo TKB   –         Ôn tập theo TKB   4 13/2 –        …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 28/1 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Chúc Tết Ban đại diện cha mẹ HS trường( Đ/c Phòng, Tám, Sơn)   –         Ôn tập theo…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 21/1 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Đ/c Nam, Tám, Sơn, Trang họp sau tiết 4 chuẩn bị các điều kiện sơ kết học…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 2 14/1 –         Dạy theo TKB –         Ký duyệt KH bài học –         Đ/c Tám thu kết quả bình xét thi đua học kỳ I của HS . –         Đ/c Trang…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Thứ Buổi sáng Buổi chiều 207/1 –         Dạy theo TKB học kỳ II-         Ký duyệt KH bài học –         Vào điểm học kỳ I –         Giáo…