Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 29/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 24/9 –      Ký duyệt KH bài học –      Dạy theo TKB   –       Dạy theo…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 TỪ NGÀY 17/9/2018 ĐẾN NGÀY 22/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều   Hai 17/9 –      Ký duyệt KH bài học –      Dạy theo TKB   –       Dạy theo TKB     Ba…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ NGÀY 10/9/2018 ĐẾN NGÀY 15/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 10/9 –      Ký duyệt KH bài học –       Dạy theo TKB  Ba 11/9
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 ( 04/9/2018 – 08/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 04/9/2018 ĐẾN NGÀY 08/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai   03/9 –         Nghỉ bù Quốc khánh 02-9  Ba     04/9 –         Dạy theo TKB- …
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ 27/8/2018 – 01/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ NGÀY 28/8/2018 ĐẾN NGÀY 01/9/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều  Hai 27/8 –         Ký duyệt KH bài học-         Dạy theo TKB –         Họp xây dựng…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8/2018 ĐẾN 18/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/8/2018 ĐẾN NGÀY 18/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều   Hai 13/8 –         Ôn tập hè –         Đ/c Diệu chuyển giấy mời đại diện PH một số…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (06/8/2018 – 11/8/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/8/2018 ĐẾN NGÀY 11/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 06/8 –                 Ôn tập   Ba 07/8 –         Ôn…
Lich cong tac tuan 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/8/2018 ĐẾN NGÀY 04/8/2018   Thứ Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều Hai 30/7     Ba 31/7 –         Lao động   –         Họp GVCN xây dựng quy chế…