BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Tháng Chín 20, 2017 2:40 chiều

LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG HUYN NAM TRC                                                                                           

CĐCS TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ                                                                                                                            

                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phú

                                                                                                                                                                                           Điền Xá, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Dự thảo

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 1. TÌNH HÌNH CNVCLĐ

Do quy mô là trường sáp nhập của 2 trường là Trường THCS Nam Điền và Trường THCS Nam Xá nên số lượng cán bộ viên chức cũng có nhiều biến động. Tính đến tháng 8 năm 2017 tổng số công chức viên chức trong đơn vị là 44 người (giảm 18 người so với đầu nhiệm kỳ do có đoàn viên nghỉ chế độ và đoàn viên chuyển sang trường khác và tăng thêm 8 người). Trong đó: nữ 34 người, đảng viên 26 người, chiếm 59,1% tổng số CCVC, giảm 11 đảng viên và tăng 7 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đội ngũ nhà giáo ngày càng được nâng cao cả về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; tỉ lệ giáo viên được đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn tăng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cụ thể :

Nhà trường có 100% CBQL, giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó trình độ trên chuẩn là 61,4%, tăng 10%  so với đầu nhiệm kỳ.

Đời sống vật chất và tinh thần, thu nhập của ĐVCĐ từng bước được cải thiện. Việc làm ổn định, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo được thực hiện kịp thời nên đời sống của ĐVCĐ được đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ ĐVCĐ đời sống còn khó khăn. Đời sống nhân dân chưa đồng đều, còn hộ nghèo  nên công tác xã hội hóa giáo dục không được thuận lợi nhiều. Thu nhập từ lương bình quân theo đầu người trong CCVCLĐ ở đơn vị còn thấp bình quân khoảng 5.000.000 đ/ người, đời sống của ĐVCĐ trong đơn vị không đồng đều, nhất là giáo viên mới ra trường gặp khó khăn, giá cả sinh hoạt tăng nhanh gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng hiệu quả dạy và học của cán bộ giáo viên.

Mặt mạnh: Đa số ĐVCĐ là người sống tại địa phương an tâm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá vững vàng, tâm huyết với nghề, hiểu rõ môi trường và đối tượng giáo dục.

Mặt yếu và hạn chế: Vẫn còn một bộ phận ĐVCĐ chưa ổn định, đội ngũ vẫn còn biến động, một vài giáo viên kinh nghiệm thực tiễn chưa cao, chưa thực sự tâm huyết nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác. Tuy vậy nhưng đơn vị vẫn duy trì được những bước tiến trong công tác, nhiều năm liền là tập thể lao động xuất  sắc, CĐCS VMXS, được UBND xã, huyện tặng giấy khen, Giám đốc Sở tặng giấy khen và Bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh.

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả thực hiện mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Đại hội nhiệm kì 2012 – 2017 đề ra. Đại hội nhiệm kì 2017 – 2022 kiểm điểm, phân tích và đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVC người lao động.

Chức năng quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của CCVC-LĐ. Do đó BCH công đoàn đã thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ viên chức trong đơn vị, các chế độ của CCVC-LĐ đã được giải quyết tương đối kịp thời, đầy đủ. Trong nhiệm kỳ số lượng cán bộ viên chức được nâng lương là hơn 60 lượt. Lãnh đạo trường và chủ tịch công đoàn  đã tạo điều kiện cho công đoàn viên tín chấp vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình.

Trong nhiệm kỳ qua công đoàn tích cực giúp đỡ động viên đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn trong cuộc sống để họ yên tâm hơn trong công tác điển hình như các đoàn viên giúp đỡ đoàn viên khó khăn trong kinh tế gia đình. Tham gia xây dựng các loại quĩ dưới sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên  xây dựng quỹ Đoàn kết tương trợ công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn về kinh tế.

Hàng năm, BCHCĐ lập danh sách ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà nhân dịp ngày lễ và Tết Nguyên đán, tham mưu và phối hợp với nhà trường, ban đại diện CMHS tặng quà cho ĐVCĐ nhân dịp 20/11 số tiền 400.000 đ/người, Tết Nguyên đán > 1.000.000 đ/người, ngày 8/3 số tiền 100.000 đ một suất quà, tổ chức Têt Trung thu 70.000 đ một suất quà, quà cho con của công đoàn viên đạt được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cấp Tỉnh số tiền tương ứng là 200 000đ, 150 000đ và 100 000đ. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện xã hội, các quỹ đóng góp ủng hộ do huyện và PGD kêu gọi với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Công đoàn đã phát huy chức năng, quyền hạn nhằm góp phần tham gia xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động. Công tác dân chủ hoá trong trường học từng bước được cải thiện. Hiệu quả trong công tác phối hợp được nâng cao. BCH Công đoàn cơ sở đã xây dựng được quy chế phối hợp với Hiệu trưởng. Các hội đồng như thi đua – khen thưởng, kỉ luật…và các hoạt động của đơn vị đều có sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn.

Ban Chấp hành công đoàn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần ổn định nền nếp, kỉ cương trong trường học.

Thực hiện cuộc vận động nhân đạo từ thiện có hiệu quả cao, 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện như: công tác đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách của huyện, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ xây dựng nông  thôn mới … Giao lưu với hội người khuyết tật của huyện và ủng hộ mỗi đợt gần 4 triệu đồng.

Công đoàn đã kết hợp với chính quyền tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7 hàng năm, với tổng số tiền là hơn 16.000.000 đ, …

– Hưởng ứng Quỹ Đoàn kết tương trợ công đoàn nhằm hỗ trợ cho đoàn viên lúc khó khăn

Nhìn chung đã hưởng ứng tích cực và tham gia đầy đủ các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

 Kết quả công tác tuyên truyền giáo dục

Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai không” với 4 nội dung, “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tuyên truyền vận động đến tất cả công chức viên chức, đoàn viên công đoàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khoá XIII, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chế độ chính sách của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn các cấp với 100% cán bộ, viên chức tham gia.

Tổ chức học tập về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, Nhà giáo Việt Nam…..

Tham gia  nhiều cuộc thi: thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp Công nhân Việt Nam, thi viết bài về lịch sử đảng bộ, thi tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ, Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi, … hầu hết các ĐVCĐ tham gia tích cực.

Phối hợp với chính quyền đồng cấp tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhằm giúp cán bộ viên chức có nhận thức đúng đắn và xác định rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

– Thường xuyên tuyên truyền vận động đến đoàn viên Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, các Nghị quyết Đại hội, các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới người lao động.

– Trong nhiệm kì vừa qua Công đoàn đã có 2đ/c tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do LĐLĐ huyện tổ chức, đã được hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho các công đoàn viên đặc biệt là các đoàn viên nữ: hồ sơ công đoàn, tài chính công đoàn, tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc nuôi dạy con tốt, các kiến thức về an toàn giao thông…

– Duy trì tốt phong trào xây dựng  Đơn vị văn hoáGia đình văn hoá, phối hợp cùng BGH làm hồ sơ xét đơn vị văn hoá hàng năm.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức công đoàn thường xuyên được thực hiện thông qua các đợt học chính trị hè và lồng ghép vào các cuộc họp.

– Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

– Triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

– Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng tại cơ sở.

– Phối hợp với nhà trường tham gia Hội thao, Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, 26/3, 8/3 và tổ chức cho các công đoàn  viên tham gia hiến máu nhân đạo ở huyện với hơn 15 lượt người tham gia. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên thường xuyên tập luyện nhằm nâng cao thể lực và tham gia thi đấu các cấp nhân các ngày lễ lớn. Tham gia hội thi giải câu lông cấp huyện nhân ngày 20/11. Đội VN tham gia giao lưu tại xã nhân ngày 26/3, 20/11 và tham gia thi giai điệu tuổi hồng cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt được các giải cao. Nổi bật trong các phong trào là: Đ/c Hằng, Thu, luyền, Tâm Tám, Sơn, Quân …….

2.2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

– Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,… Đầu năm học, công đoàn đã kết hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Trong Hội nghị đã thể hiện rõ ý chí, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể qua việc trao đổi thảo luận đi đến thống nhất các chỉ tiêu, biện pháp của kế hoạch từng năm học. Kế hoạch hoạt động từng tháng, từng học kì cũng được tổ chức xây dựng và thực hiện trên cơ sở công khai, dân chủ nhờ vậy đa số các ĐVCĐ đã cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Cùng với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, cụ thể động viên giáo viên giảng dạy đủ, đúng chương trình, thời khoá biểu, tổ chức chuyên đề, hội giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, GVCN giỏi,…cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Điển hình cho phong trào có các đ/c như: Nguyễn Thị Hương, Trần Đình Tuyển, Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Thu Khuyên, Vũ Thị Nguyệt đã đạtđược các giải giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh …

– Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động: Phong trào thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học, Bài giảng điện tử, bài thi liên môn tích hợp, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa nhiều năm liền đạt giải cao và thường nằm trong tốp 5, tốp 3 của huyện. Điển hình như Đ/c Trần Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Nam, Trịnh Thị Luyền, Lưu Thị Thanh Huyền …..… Điển hình trong công tác bồi dưỡng huấn luyện HSG TDTT như Đ/c Đỗ Duy Tám. Đây cũng là một trong những thế mạnh của đơn vị trong những năm qua.

– Các danh hiệu thi đua và được các cấp khen thưởng tập thể, cá nhân đạt được trong những năm qua:

Năm 2013, 2014, 2015, 2017: Tập thể LĐXS, UBND huyện, Sở GD tặng giấy khen.

Năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016: CĐCS vững mạnh xuất sắc.

Cá nhân: LĐTT: 151 lượt, CSTĐCS: 51 lượt; UBND huyện khen: 24 lượt. Sở GD&ĐT khen: 13 lượt, UBND tỉnh khen: 2 lượt. Có 178 lượt GVDG cấp trường, 6 lượt GVDG cấp huyện, 3 lượt GVDG cấp tỉnh.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

– Tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ:

+ Tổng số tổ công đoàn hiện có là 2 tổ, so với đầu nhiệm kỳ không thay đổi.

+ Nội dung, hình thức hoạt động của CĐCS; kết quả đánh giá, phân loại CĐCS hàng năm: trong 5 năm qua luôn được xếp loại là CĐCS vững mạnh xuất sắc.

– Kết quả thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CB công đoàn: đã kết nạp thêm 8 ĐVCĐ mới bổ sung cho số ĐVCĐ chuyển đi.

2.4. Công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn

– Đánh giá những kết quả chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát của BCH và UBKT: Tổng số UV UBKT: 3

Ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra: 1

Công tác kiểm tra công đoàn ngày càng được chú trọng và hoạt động có hiệu quả, hàng năm đã kết hợp với chính quyền kiểm tra toàn diện, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công tác thu chi tài chính. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra  đã thực hiện 10 lượt kiểm tra không có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. Tuy nhiên công tác kiểm tra còn hạn chế, chưa có kế hoạch cụ thể.

– Kết quả kiểm tra tài chính: 5 đợt. Kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn 5 đợt và kiểm tra khi có kế hoạch phối hợp cùng chuyên môn không có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn.

– Công tác kiện toàn củng cố UBKT và kết quả phân loại UBKT hàng năm: Xếp loại tốt.

2.5. Công tác nữ công

Với số lượng nữ cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị luôn chiếm hơn 70%, được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo nhà trường và BCH công đoàn đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, biết phối hợp phong trào này với phong trào thi đua “ Hai tốt” là động lực thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sôi nổi, thiết thực và mạnh mẽ.

Trong tổng số cán bộ, công chức viên chức nữ có 34 nữ viên chức trong đó 2 là cán bộ quản lý, đa số đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong xã hội cũng như trong gia đình, đã tận tụy với công việc, yêu nghề, mến trẻ, biết sắp xếp công việc gia đình và công việc xã hội một cách khoa học, có hiệu quả. Nhiều đồng chí là tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con cái và làm kinh tế gia đình. Không chỉ chăm lo cho công tác giảng dạy, lo vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, các đồng chí còn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hằng năm có nhiều đồng chí tham gia học tập để đạt trình độ trên chuẩn. Nhiệm kỳ qua có trên 100 lượt nữ viên chức đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trên 5 lượt nữ viên chức đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 viên chức nữ đạt GVDG cấp tỉnh.

Đại bộ phận chị em tích cực tham gia các phong trào TDTT do các cấp, các ngành tổ chức. Công đoàn cũng đã tổ chức tọa đàm, tổ chức các cuộc thi: nữ công gia chánh giỏi,  thi đấu cầu lông nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/11…

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp trường.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì qua vẫn còn những tồn tại cần rút kinh nghiệm như một số chưa thật sự chú ý quan tâm tới phong trào nữ viên chức, kinh phí khen thưởng còn ít, một bộ phận chị em còn rụt rè, ít học hỏi, ngại tham gia các phong trào, tinh thần phê và tự phê còn hạn chế.

– Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nữ CNVCLĐ.

– Các hoạt động xã hội trong lao động nữ. Xây dựng, phát triển Quỹ  nữ công 10 000đ/ tháng.

– Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào khác trong nữ CNVCLĐ.

2.6. Công tác tài chính công đoàn

– Thực hiện công tác thu – chi, quản lý ngân sách công đoàn.

Việc thu, chi, quyết toán tài chính được công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định.

Việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn được thực hiện đúng theo chế độ hiện hành. Cụ thể: Các loại quĩ được kiểm tra công khai cuối mỗi năm (có sổ sách chứng từ kèm theo).

2.7. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

– Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai NQ công đoàn cấp trên đầy đủ cụ thể.

– Công tác triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CĐ được đảm bảo

– Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ chính quyền, chuyên môn; khả năng tập hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong hoạt động công đoàn.

– Công tác thông tin báo cáo được đảm bảo kịp thời chính xác.

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • Trong nhiệm kỳ qua BCH công đoàn trường THCS Điền Xá cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn. Thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động dưới sự giám sát, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và chi bộ nhà trường. BCH công đoàn đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể đoàn viên công đoàn đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

3.1. Hạn chế, khuyết điểm

– Một số Hội thi, Hội thao kết quả còn thấp.

– Một bộ phận đoàn viên công đoàn nhận thức về vai trò, nhiệm vụ còn hạn chế.

– Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và UBKTCĐ chưa đạt hiệu quả cao.

– Kinh phí hoạt động của CĐ còn hạn hẹp.

3.2. Nguyên nhân

– Ban thanh tra nhân dân và UBKTCĐ đều là cán bộ kiêm nhiệm, còn phụ thuộc nhiều vào công tác chuyên môn, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình.

– Công tác tuyên truyền giáo dục còn hạn chế nhất định, nhiều ĐVCĐ còn  thờ ơ với hoạt động của tổ chức mình.

– Do điều kiện kinh tế của một số ĐV còn khó khăn nên việc gây quỹ gặp  khó khăn, tổ chức các chuyến tham quan, du lịch xa cũng gặp khó khăn.

3.3. Bài học kinh nghiệm

– Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, công đoàn cấp trên trong việc quản lý, chỉ đạo.

– Cán bộ công đoàn cần phải năng động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, phải là người gương mẫu vì quyền lợi của tập thể và hiểu biết về công tác Công đoàn.

– Việc kiện toàn tổ chức công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ là công việc cực kì quan trọng. Việc cơ cấu BCH công đoàn đủ đức đủ tài để chỉ đạo hoạt động là việc làm cần thiết.

– Kinh nghiệm trong công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện: Phải đi sâu tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, điều kiện để đảm bảo cho uy tín của tổ chức công đoàn.

—————–

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 1. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ CHUNG

Những năm của Nhiệm kỳ 2017 – 2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVI; là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI,XII Công đoàn Việt Nam. Trước tình hình địa phương, ngành và đơn vị có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức, thực trạng đội ngũ công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở trường THCS Điền Xá cần tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Công đoàn Giáo dục Việt Nam là “Tập trung thực hiện Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, tác phong hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ đoàn viên, nhà giáo ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với Ngành Giáo dục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo nhu cầu phát triển của xã hội”. Tham gia đổi mới quản lý giáo dục một cách mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết của công đoàn cấp trên về chương trình mục tiêu, yêu cầu của Giáo dục Đào tạo trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động tố chức,  thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng kỉ cương, kỉ luật trong dạy và học, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức với những hoạt động cụ thể thiết thực nhất của tổ chức công đoàn để cán bộ, viên chức trong đơn vị có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác tăng thêm lòng yêu ngành, yêu nghề.

Tiếp tục xây dựng công đoàn vững mạnh, vận động  đoàn viên chấp hành theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam, đổi mới nội dung và hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn có đủ năng lực trình độ đáp ứng nhu cầu mới xứng tầm với danh hiệu ‘trường chuẩn quốc gia’.

 1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

2.1. Tư tưởng chính trị

100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước, của ngành và nghị quyết Hội công đoàn, hội nghị công chức viên chức của đơn vị. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do các cấp tổ chức.

2.2. Chuyên môn

100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt qui chế chuyên môn, nội qui lao động tích cực cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT nâng cao năng suất hiệu quả chất lượng công tác.

100% đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua và cam kết trách nhiệm với lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở.

+ Dự giờ: ít nhất 20 tiết/ năm/ ĐV

+ Thao giảng, hội giảng: 2 tiết/ năm/ ĐV

+ Chuyên đề: 2 chuyên đề/ tổ CM/năm.

+ SKKN: Cấp trường 15-20 đề tài/ năm, cấp huyện phấn đấu 5-6 đạt giải cấp huyện

+ Thiết kế bài giảng ĐT: 4 – 5 giáo án dự thi cấp huyện,

+ Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua khác theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Hướng dẫn học sinh làm bài thi Liên môn tích hợp: Cấp trường: 4 bài/năm, dự thi cấp huyện: 2 bài/năm, dự thi cấp tỉnh: 1 bài/năm.

+ Soạn Giáo án tích hợp: dự thi cấp huyện: 4 bài, dự thi cấp tỉnh: 2 bài.

2.3. Công tác phát triển Đảng

Kết nạp 1 đảng viên/năm

2.4. Công tác kế hoạch hóa gia đình

Không có ĐVCĐ sinh con thứ 3

2.5. Công tác văn hóa xã hội

100% đoàn viên công đoàn đăng kí xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương tổ chức.

2.6. Công tác thi đua:

– GVDG các cấp: cấp huyện 3 – 4đc/năm; cấp tỉnh 01 – 2đc/(nhiệm kì)

– 100% đoàn viên công được xếp loại khá trở lên, 70- 80 % đạt danh hiệu LĐTT, 15% đạt danh hiệu CSTĐCS.

2.7. Công tác hiếu hỉ

+ Thăm ốm: (ĐV, con, chồng, vợ, tứ thân phụ mẫu ĐV) từ 200.000 đồng tùy tình hình thực tế.

+ Thăm sản: 200.000 đồng

+ Mừng hạnh phúc: 200.000 đồng và 1 tặng vật không quá 100.000đ

+ Viếng tang lễ ( tứ thân phụ mẫu: 200.000 đồng)

2.8. Công tác XD các loại quỹ

+ Quỹ tham quan: 100.000đ/ người/ tháng.

+ Nữ công: 10.000đ/người/ tháng ( kể cả ĐV nam).

+ Và các loại quỹ do CĐ cấp trên phát động (Quỹ “ Đoàn kết, tương trợ ”, Quỹ “ Mái ấm công đoàn”, ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa….. ).

* Phấn đấu giữ vững danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc”

*Danh hiệu công đoàn: “Công đoàn cơ sở Vững mạnh Xuất sắc”. “Đơn vị văn hóa”

 1. NHIỆM VỤ – GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

         3.1. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

         Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên, công nhân, công chức, viên chức và người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công đoàn chủ động giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công đoàn viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo 100% đoàn viên được nâng lương đúng đối tượng, thời hạn. Phối hợp với chính quyền đồng cấp  trong việc xét nâng lương trước thời hạn theo quy định cho CCVC.

Phát huy vai trò của “Tổ ấm công đoàn”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thăm hỏi động viên giúp nhau giải quyết khó khăn trong đời sống hiện tại.

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong công nhân, công chức, viên chức và người lao động: Tiếp tục tham gia xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”,  Tương trợ công đoàn.  Giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Sử dụng có hiệu quả đúng mục đích quĩ công đoàn thăm hỏi và trợ cấp kịp thời cho công đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro.

Tổ chức vay vốn cho công đoàn viên làm kinh tế gia đình phấn đấu từng bước nâng cao đời sống của công đoàn viên.

Động viên 100% công đoàn viên nhiệt tình ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện do các tổ chức xã hội phát động.

Tích cực tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

Xây dựng quỹ tham quan: 100.000đ/ người/ tháng để  tổ chức đi tham quan, học tập trong hoặc ngoài tỉnh vào dịp hè trong năm học (hoặc cuối nhiệm kì).

3.2. Công tác tuyên truyền giáo dục

Coi trọng sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, hiểu và tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị của huyện, tỉnh về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn để đáp ứng chương trình giáo dục đổi mới.

Động viên đoàn viên tự giác tham gia học tập và nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức nhà giáo, tự giác hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động  và phong trào thi đua do ngành phát động.

Duy trì công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Phối hợp với chính quyền đồng cấp giải quyết tốt mối quan hệ giữa công đoàn và chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục xây dựng nếp sống văn hoá ở cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động thể thao, tham gia các hoạt động hội thao, hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% đoàn viên tham gia học tập chính trị đầu năm học, 100% đoàn viên không tham gia các tệ nạn xã hội khác. 100% cán bộ giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên môn. Phấn đấu 80 – 85% GV đạt trình độ trên chuẩn.

Động viên công đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các Hội thi do các cấp tổ chức (đưa vào tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm).

3.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện đăng kí giao ước thi đua, chú trọng phát huy nội lực của đoàn viên, kết hợp với chuyên môn động viên đoàn viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua nhất là phong trào “ Hai tốt” coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp với chính quyền thưc hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tham gia tích cực vào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, tạo điều kiện, động viên công đoàn viên tự học tự rèn, hăng hái cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thao giảng, hội giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm và sử dụng đồ dùng dạy học, thi giáo viên dạy giỏi, làm cho phong trào thi đua hai tốt thực sự trở thành phong trào sôi nổi tự giác trong CCVC LĐ.

Chỉ tiêu hàng năm: phấn đấu có 20 đến 25 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 đến 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( nếu có tổ chức), 19 đến 20 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp trường, 4-5 SK cấp huyện, 2 SK cấp tỉnh.

Động viên chị em nhiệt tình tham gia phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,  xây dựng gia đình no ấm, gương mẫu, hạnh phúc; . Phấn đấu 70-80% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp với chính quyền  tổ chức Hội nghị CCVC đầu năm học, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ hoá trường học”, chỉ đạo ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn hoạt động đúng chức năng, góp phần vào việc xây dựng nề nếp, kỉ cương trường học, phấn đấu không  để có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

– Hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động: “Dân chủ – kỉ cương- tình thương-trách nhiệm”, “Xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hiếu học”, “Giáo dục dân số-kế hoạch hoá gia đình”,… phấn đấu đạt 100% “Gia đình nhà giáo văn hoá và gia đình hiếu học”. Tiếp tục thực  hiện tốt cuộc vận động  “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

3.4. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, vững mạnh

Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện các quy chế, kế hoạch hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình đơn vị và của tổ chức công đoàn. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ và giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn.

Duy trì chế độ sinh hoạt công đoàn. (Họp BCH: 1 tháng/lần, Họp toàn thể: 1tháng/lần (trừ đột xuất)

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, thông tin hai chiều.

Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. Vận động đoàn viên tham gia xây dựng, đóng góp cho Đảng, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, cửa quyền, hách dịch. Mỗi năm bồi dưỡng và giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công đoàn theo chỉ đạo của CĐ cấp trên (Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, công tác tài chính, Kiểm tra Công đoàn).

Thực hiện việc thu chi, quyết toán tài chính công đoàn đúng nguyên tắc.

Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác công đoàn, đẩy mạnh chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn. Thực sự đổi mới công tác thi đua khen thưởng, không chạy theo thành tích, duy trì hình thức xét khen thưởng theo qui chế đã xây dựng, Phấn đấu hằng năm có từ 70 – 80 ĐV xếp loại xuất sắc và không có loại yếu kém.

Xây dựng chương trình, nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của đơn vị, chú trọng vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước.

Đa dạng hoá các hình thức hoạt động, tích cực đi sâu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc của đoàn viên.

Kết hợp với các tổ chuyên môn tăng cường hoạt động tổ công đoàn.

Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong trường học, khuyến khích giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ công đoàn.

Tăng cường mối quan hệ công tác giữa chính quyền và tổ chức công đoàn trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung của đoàn viên và lao động, vì nhiệm vụ chung của đơn vị.

3.5. Công tác Nữ công

Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên và lao động nữ: Động viên chị em nhiệt tình tham gia phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” xây dựng gia đình no ấm, gương mẫu, hạnh phúc;  phấn đấu 80-90% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng của công đoàn.  Tiếp tục tuyên truyền “Luật bình đẳng giới” và chuyên đề “ Phòng chống bạo lực gia đình” “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi” “ Nữ công gia chánh giỏi”…

– Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quĩ xã hội của công đoàn, góp phần hỗ trợ  nữ CNVCLĐ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững. Duy trì Quỹ nữ công 10.000đ/ người/ tháng để có kinh phí hoạt động

            3.6. Công tác tài chính, kiểm tra

Xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai việc thực hiện công tác tài chính đúng nguyên tắc hiện hành.

Thực hiện việc thu chi, quyết toán tài chính công đoàn đúng nguyên tắc.

Công khai tài chính thu, chi theo từng quý.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, công chức, viên chức và người lao động.

Tăng cường công tác của Uỷ ban kiểm tra; công tác giám sát, chỉ đạo điểm, tổng kết, xây dựng mô hình và đề ra các biện pháp thiết thực.

Hoạt động của tổ chức công đoàn trong trường học có vai trò vị trí vô cùng quan trọng. Đặc biệt, công đoàn là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc giữ gìn khối đoàn kết nội bộ, việc xây dựng các phong trào thi đua. Để xứng đáng với vai trò của mình Công đoàn  còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn huyện và sự  phối hợp giúp đỡ của các đoàn thể, với tinh thần đoàn kết phát huy nội lực của đoàn viên công đoàn. Công đoàn trường THCS Điền Xá sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì qua đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại, động viên đoàn viên hăng hái phấn khởi thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu và các chương trình hoạt động nhằm góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra.

DUYỆT CỦA CHI BỘ                                                TM/BCH CĐCS

                     BÍ THƯ                                                                  CHỦ TỊCH

                 

 

 

                   Phạm Văn Đức                                                         Hoàng Thị Hảo

 

 

 

 

 

 

Dấu của BCH CĐCS

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

CĐCS TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

A/ Phần nghi thức: Đ/c Hương

 1. Chào cờ.
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

– Dự kiến đoàn chủ tịch:

+ Đ/c Phạm Văn Đức

+ Đ/c Hoàng Thị Hảo

+ Đ/c Đỗ Đình Viên

– Dự kiến đoàn thư ký:

+ Đ/c Lê Thị Thu Khuyên

+ Đ/c Vũ Thường Sơn

– Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

+ Đ/c Nguyễn Thị Phê

B/ Phần nội dung: Đ/c Viên điều hành

 1. Diễn văn khai mạc. đ/c Hảo
 2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội. đ/c Viên
 3. Báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (đại hội toàn thể). đ/c Phê
 4. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022. đ/c Hảo
 5. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua. đ/c Trường
 6. Thảo luận các văn kiện của Đại hội: đ/c Viên điều khiển

– Báo cáo và phương hướng của CĐCS;

– Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

– Tham luận của tổ Tự nhiên. đ/c Nam

– Tham luận của tổ Xã hội. đ/c Thu

 1. Phát biểu của lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo Đảng (nơi có tổ chức Đảng) và của lãnh đạo đơn vị.

– Giới thiệu lãnh đạo LĐLĐ huyện phát biểu.

– Giới thiệu đ/c Đức – Bí thư chi bộ phát biểu.

 1. Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến. đ/c Hảo
 2. Tổ chức bầu cử. đ/c Viên điều khiển
 3. Bầu Ban Chấp hành CĐCS:

– Thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, đại hội thảo luận cơ cấu, số lượng và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành;

– Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành, biểu quyết.

+ Dự kiến đề án nhân sự bầu vào Ban Chấp hành gồm:

 1. Đ/c Đỗ Đình Viên
 2. Đinh Trọng Trường
 3. Hà Thị Lệ Vy
 4. Nguyễn Thị Hương
 5. Vũ Thị Mai Hoa
 6. Vũ Thường Sơn

– Bầu Ban kiểm phiếu: Dự kiến gồm các đ/c:

+ Đỗ Duy Tám

+ Doãn Thị Tươi

+ Trịnh Thị Luyền

– Tổ chức bầu cử, công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Đ/c Tám

 1. Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XI: Đ/c Tám

– Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động HUYỆN phân bổ: 1 đại biểu

– Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XI, biểu quyết.

– Bầu Ban kiểm phiếu.

– Tổ chức bầu cử, công bố kết quả bầu cử, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XI ra mắt Đại hội.

 1. Tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ qua không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. đ/c Đức
 2. Thông qua nghị quyết đại hội. đ/c Khuyên
 3. Bế mạc (chào cờ). đ/c Viên