TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ – CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Tháng Mười Một 20, 2019 9:30 sáng

9D28AF28-E990-4B6C-AFC5-5038BECEA09EB9A31861-DDF0-4D70-9684-43EC5A34C500E9DDE4CA-497A-4A0C-84F2-6B2D078F20895768CC8A-E885-4BDC-B1C2-50CE5975292426EBF045-2040-430C-A814-84655F94F695B99FD45D-79B7-4D68-BE51-1DF2BDD46DC6B2B241A2-FC03-417A-907F-51317FFA69AA351D5A43-D5C1-4E34-8FB1-1F729DF8CE2B450E1847-8CAE-4955-A4AB-BBCB0E72DED1CAA56A7E-367E-486B-955C-75ED69C5982AEB8C9D24-D6B7-40A7-9F7C-E5AE1CD2FB614E983A10-0480-4E64-BA5C-887E826C17F0108655D5-CAF1-468D-95D1-D80D5890A6EE9AD2CE27-383C-459F-817F-8B8FAD6F0F8260373645-46AD-43D8-87B5-FDB16672FDCBE1A973D9-0832-4482-926E-E06CE5A750A528EB520E-1CEF-469A-AFF5-B3518A3B88EDAE68FE68-FAAB-4DB5-953C-9833912911DA3B269C7B-D2AD-4348-8CBE-627A0F716C7D10E265B4-F60D-4AEA-823C-31517EBA9AAB6CEF864A-A613-49BA-B093-CF614ECA89E165B881F1-1911-4E0C-9E37-9DE265E2FDB250006029-D64E-4FE9-BA3B-EF002DCF8ABF20026E02-B2A9-4238-AE1F-D2479753BAF96405A9FB-86A9-4788-B31B-1D7DB84543358823345D-F870-45D4-A677-1B6A2F823767823C2833-0D13-46A6-99E0-CCE0B7248934BB0DAD34-39FD-487D-A8B4-F4A4C4432D5171C00D57-67F5-4821-A942-2CE0653B3181DF2A8155-D642-4BB5-A561-E6AF63C200F6D241EC5B-5674-4F8D-9CDF-4A1510FA34EBD142F201-196D-4D2E-AB80-ED6B829ABC25726C681D-54B5-4E4F-ACC1-2D79973734281CB85711-1EB1-4D28-8A09-59100FC685A42BCF2B75-F080-4AAE-801C-D7D15B5C1D852EDCC115-0BCB-44B0-BF31-F98C173B507D2EDCC115-0BCB-44B0-BF31-F98C173B507DF4135786-251E-448D-9ED8-D19CA09D025299152C34-B1AD-4485-B1C4-1098DD89045099F4868C-3878-4D6A-9BB0-AA6EB82108CF71EBF6A7-743A-474D-80B1-F0434B8B1E06