Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017

Tháng Tư 5, 2017 3:22 chiều

KẾ HOẠCH

17554008_1116845055127400_7044777046467775193_n 17554008_1116845055127400_7044777046467775193_n 15109393_198064130650146_8464966418866889796_n

 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013 – 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBATGTQG ngày 25/10/2016 của Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017. Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung như sau:

 1. MỤC ĐÍCH:
 2. Đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.
 3. Xây dựng công cụ trực tuyến tiến tới việc công nhận phần lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1 cho học sinh lớp 12 và sinh viên tham gia đạt kết quả cao của cuộc thi.
 4. Đảm bảo chất lượng về chuyên môn, tuân thủ những chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông, phù hợp với đối tượng tham gia cuộc thi.
 5. Cuộc thi phải được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch, tiết kiệm và đảm bảo chính xác, công bằng.

 

 1. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI:
 2. Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông; các giải định về khác phục tai nạn giao thông.
 3. Đối tượng: Học sinh khối Trung học cơ sở và khối Trung học phổ thông trên toàn tỉnh.
 4. Thời gian: Dự kiến tháng 11 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017.
 5. Hình thức triển khai:

– Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 được tổ chức trên internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://egame.vn hoặc trang TTĐT www.antoangiaothong.com

– Cuộc thi có 03 vòng thi: Vòng thi cấp trường, Vòng thi cấp tỉnh và Vòng thi toàn quốc trong đó Vòng thi toàn quốc thi tập trung tại Hà Nội (thi sinh đạt giải nhất của tỉnh) kết hợp cùng lễ tổng kết cuộc thi.

III. KINH PHÍ:

          Kinh phí triển khai cuộc thi được trích từ: Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Ban An toàn giao thông tỉnh:

– Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, triển khai Thể lệ cuộc thi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017.

– Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả cuộc thi tại các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

– Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền và phát động về cuộc thi.

– Bảo đảm kinh phí triển khai cuộc thi và giải thưởng theo thể lệ của cuộc thi.

– Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi tại các huyện, thành phố Nam Định.

– Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, động viên các thí sinh có thành tích cao tại cuộc thi, các trường có số lượng học sinh tham gia cuộc thi đông; nhận và trao Giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho các thí sinh, cơ quan, đơn vị đạt giải của cuộc thi; chuẩn bị các điều kiện để để đưa, đón thí sinh tham dự vòng thi toàn quốc và lễ tổng kết cuộc thi tại thành phố Hà Nội.

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giao phòng Chính trị tư tưởng phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi.

– Ban hành văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Nam Định, các trường Trung học phổ thông triển khai cuộc thi theo đúng quy định. Sử dụng kết quả tham gia cuộc thi là tiêu chí đánh giá thi đua đối với các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Nam Định, phòng Trung học phổ thông. Đăng tải thông tin cuộc thi trên website của trường và phòng GD&ĐT.

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng, cấp giấy chứng nhận động viên các thí sinh có thành tích cao và các trường có số lượng học sinh tham gia đông tại cuộc thi cấp tỉnh; phối hợp nhận và trao Giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho các thí sinh, cơ quan, đơn vị đạt giải của cuộc thi; chuẩn bị các điều kiện để để đưa, đón thí sinh tham dự vòng thi toàn quốc và lễ tổng kết cuộc thi tại thành phố Hà Nội.

– Lập Dự trù kinh phí triển khai cuộc thi và giải thưởng theo thể lệ của cuộc thi.

– Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh./.