LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15(TỪ 2/12/2019 – 7/12/2019)

Tháng Mười Một 29, 2019 5:36 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TỪ NGÀY 2/12/2019 ĐẾN NGÀY 7/12/2019

Lớp trực tuần: 6C

Thứ- Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều
 Hai 2/12 – Dạy theo TKB– Ký duyệt KH bài học.

– Đội tuyển Hùng biện Tiếng Anh luyện.

– Đ/c Trang nộp đăng ký sổ sách Y tế học đường

– Ôn tập theo TKB
Ba 3/12 – Dạy theo TKB.– Đội tuyển Hùng biện Tiếng Anh luyện.
 – Đ/c Kiên chỉ đạo Tổ KHTN hoàn thành hồ sơ dự thi KHKT và stem
– Ôn tập theo TKB
Tư 4/12 – Dạy theo TKB.– Đội tuyển Hùng biện Tiếng Anh luyện. – Ôn tập theo TKB
Năm 5/12 – Dạy theo TKB.- Thi hùng biện Tiếng Anh tại THCS Nam Tiến

– Rà soát sản phẩm dự thi sáng tạo KHKT, sản phẩm trưng bày Stem( Đ/c Kiên + các đ/c phụ trách sản phẩm dự thi)

– Kiểm tra nội bộ : Sổ chủ nhiệm, sổ ghi đầubài, sổ ghi chép TH, sổ điểm cá nhân + sổ điểm trực tuyến.

+/ Địa điểm : Văn Phòng

+/ Phụ trách : Đ/c Phòng, Kiên, Tám, Diệu, Trang

– Bồi giỏi, phụ kém
Sáu 6/12 – Dạy theo TKB.- Nộp hồ sơ thi KHKT, STEM(Đ/c Trang)- Dự giờ đ/c Trường, Chinh, Đg.Thủy

– Thi HBTA tại TH Nam Tiến

– Sơ kết tuần

– Phụ kém.- Thi HBTA tại TH Nam Tiến
Bảy 7/12 Dạy theo TKB – Phụ kém
Cn 8/12

 

*/ Công tác trọng tâm:

1/ Hoàn thành hồ sơ dự thi KHKT và stem.

2/  Kiểm tra nội bộ hồ sơ sổ sách, dự giờ sinh hoạt c/m.

3/ Luyện thi Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh

4/ Phụ đạo theo TKB.

5/ Cập nhật hồ sơ y tế học đường theo quy định.