LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (TỪ 12/10/2020 – 17/10/2020)

Tháng Mười 12, 2020 3:09 chiều

Lớp trực tuần: 8A

 

 Ngày Công tác buổi sáng Công tác buổi chiều
 Hai 12/10
 • Ký duyệt KH bài học
 • Dạy theo TKB mới
 • Họp giao ban sau tiết chào cờ

Làm thư viện, hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Ôn tập
Ba 13/10
 • Dạy theo TKB
 • Làm thư viện, hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Đ/c Kiên ban hành kết luận kiểm tra nội bộ ngày 06/10/2020.

 • Ôn tập
Tư 14/10
 • Dạy theo TKB

Làm thư viện, hoàn thành báo cáo tự đánh giá

 • Ôn tập
Năm 15/10
 • Dạy theoTKB
 • Đ/c Phòng rà soát báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 1+2.

Đ/c Kiên rà soát báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 3+4+5.

 • Bồi giỏi, phụ kém
Sáu 16/10
 • Dạy theo TKB
 • Dạy hội thi GVG cấp trường theo KH, Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Họp hội đồng sau tiết 4

 • Ôn tập, BG, PK
Bảy 17/10 Dạy theo TKB
Cn 18/10

*/ Công tác trọng tâm:

1/ Chuẩn bị kiểm tra phổ cập.

2/ Ôn tập phụ đạo, bồi giỏi phụ kém.

3/ Sinh hoạt tổ chuyên môn.

4/ Chuẩn bị các điều kiện đón chuẩn