Liên hệ

Trường THCS ĐIỀN XÁ

Địa chỉ: , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn:

Ông :Đoàn Quốc Phòng .

Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:02283504537   Email:truongthcsdien.xa@gmail.com