BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Tháng Mười Hai 14, 2017 7:20 chiều
        ĐẢNG UỶ XÃ ĐIỀN XÁ         CHI BỘ TRƯỜNGTHCS ĐIỀN XÁ

Số : 10/ BCTK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*****

                 Điền Xá, ngày 14 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch số 39/KH/HU ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy Nam Trực về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá  phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Căn cứ kế hoạch của Đảng Uỷ xã Điền Xá về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá  phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và tổng kết công tác xây dựng Đảng tổ chức đảng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2017. Chi bộ trường THCS Điền Xá xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ năm 2017 và triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2017

 1. I.Đặc điểm tình hình:

– Tổng số đảng viên đến cuối năm 2017 là  29 đảng viên, trong đó:

+ Đảng viên chính thức là: 26 đ/c.

+ Đảng viên Nam là: 12 đ/c.

+ Đảng viên nữ : 17 đ/c

– Trình độ lý luận trung cấp chính trị: 03 đ/c.

 1. 1. Thuận lợi:

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng Uỷ xã Điền Xá. Tập thể đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ Đảng. Đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường đang được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được hoàn thiện đảm bảo các tiêu chí trường xanh sạch đẹp an toàn.

 1. 2. Khó khăn:

          Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng nhưng vẫn thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn. Tay nghề của đội ngũ chưa đồng đều.

Một bộ phận phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

 1. II. Những kết quả đạt được:
 2.         1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong năm qua cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục.

Đã chỉ đạo tốt cuộc vận động kỷ cương –  tình thương – trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia các phong trào của địa phương về vệ sinh môi trường.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm 2017 toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trong năm không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm Pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

 1. 2. Công tác chuyên môn:

Chi bộ đã gương mẫu thực hiện và lãnh đạo nhà trường :

Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định chuyên môn, bám sát các chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm để phấn đấu, đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của nhà trường.

Thực hiện các chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động thi đua dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đại trà, tham gia các cuộc thi do nghành phát động.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển tổ chức các đoàn thể, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 1. 3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Đội, tổ chức tốt các cuộc thi do Hội đồng đội và  Công đoàn cấp trên tổ chức. Vận động Đoàn viên, công đoàn viên tham gia các cuộc vận động ủng hộ do UBMTTQ phát động như : ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học sinh có khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động . Nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2017.

 1. 4. Công tác xây dựng Đảng

          Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, kết nạp thêm ba đảng viên mới.

Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sinh hoạt đều đặn hàng tháng, đóng đảng phí đầy đủ. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt. Hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2017 có 26/29 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị Đảng Ủy công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2017.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các công việc của nhà trường.

Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của Cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm 2017 không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không có đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

          III. Khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân:

 1. Khuyết điểm, tồn tại:

          Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ ở một số đồng chí chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cấp trên đôi lúc chưa có đầy đủ đảng viên.

Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, có những lúc, có những thời điểm thời điểm tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số đảng viên, một số giáo viên, nhân viên chưa tốt.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường vẫn duy trì trong tốp đầu của huyện. Tuy nhiên một số mặt, một số hoạt động có dấu hiệu chững lại, chậm đổi mới ví dụ : Hoạt động văn thể mỹ, chất lượng HSG môn Địa lý, Tiếng Anh, chất lượng đại trà môn Văn một số khối, chất lượng đại trà môn Toán 8…

Cơ sở vật chất tiếp tục xuống cấp mặc dù đã được sự quan tâm đầu tư  xây dựng của cấp trên, của nhân dân nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

 1. Nguyên nhân:

          Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số đảng viên chưa thấy được vị trí, vai trò của người đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian.

Quy mô trường lớp lớn hơn so với trước, cơ sở vật chất hầu hết xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí dành cho cơ sở vật chất hạn chế nên không đáp ứng ngay tất cả các nhu cầu.

 1. Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phát triển phong trào giáo dục của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua. Đổi mới sinh hoạt Chi bộ theo hướng tích cực tạo sức hút đối với đảng viên trong Chi bộ. Coi trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi bộ và trong nhà trường.

Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, giáo viên, nhân viên đoàn kết đồng lòng nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội trong mọi hoạt động của nhà trường.

Giữ mối quan hệ mật thiết gắn bó với Cấp ủy cơ sở địa phương tạo sự ủng hộ mọi mặt của địa phương với nhà trường.

PHẦN THỨ HAI

          Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 1. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:
 2. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và giáo viên, nhân viên đặc biệt phải quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp, để mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên thấm nhuần các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền giáo dục cho học sinh và mọi người cùng thực hiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua. Phát huy dân chủ trong trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

 1. 2. Công tác chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực thực hiện các chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký trong kế hoạch năm học 2017 – 2018, tạo tiền đề cho các bước phát triển cao hơn trong năm học 2018 – 2019. Quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

 1. 3. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên, nhân viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn Đội thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách cho học sinh.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các đợt thi đua:  Như thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày phụ nữ Việt nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11; ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/ 12,… sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai, công bằng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được :

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

– Liên đội vững mạnh xuất sắc

– Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

– 100 % gia đình  cán bộ giáo viên, nhân viên  đạt danh hiệu gia đình văn hoá  .

 1. Công tác xây dựng Đảng:

          Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn có nền nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 1 đến 2  đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng.

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên nơi cư trú, phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 3 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

 1. Các biện pháp thực hiện:
 2. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.
 3. Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 4. Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.
 5. Phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
 6. Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo duy trì các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn.
 7. Kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTPHCM phối hợp hoạt động có hiệu quả. Phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học sinh, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao của nhà trường.
 8. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của chi bộ năm 2018.

Nơi nhận :– ĐU xã (B/c);- Các Đảng viên;

– Các Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

                Đoàn Quốc Phòng