Tháng Chín 26, 2018 10:30 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

Số :    /QC – TĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Điền Xá, ngày 27  tháng 9 năm 2018

 

 

QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019 ( BẢN DỰ THẢO)

 

  1. Thi đua giáo viên
  2. Chuyên môn

– Chất lượng đại trà : tổng 120 điểm, chênh nhau giữa các vị trí là 4 điểm.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi : tổng 40 điểm, chênh nhau giữa các vị trí là 2 điểm.

– Tham gia hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường” : đánh giá ở ba mức :

+ Mức 1 : Chuẩn bị chu đáo, đúng thời gian : 5 điểm

+ Mức 2 : Chuẩn bị không chu đáo, không đúng thời gian : 3 điểm

+ Mức 3 : Không thực hiện : 0 điểm

  1. Hồ sơ, sổ sách, kí duyệt giáo án

Tổng 35 điểm, chênh nhau giữa các vị trí 1 điểm.

  1. Công tác chủ nhiệm

Tổng 20 điểm, chia 4 mức : 15 điểm, 12 điểm, 9 điểm và 6 điểm

  1. Công tác phổ cập

Tổng 10 điểm, chia 3 mức 10 điểm, 7 điểm, 5 điểm.

  1. Thưởng các hoạt động

– Liên môn, tích hợp, sáng tạo KHKT, Robotic, hùng biện tiếng Anh  chia 4 mức : giải Nhất 5 điểm, giải Nhì 4 điểm, giải Ba 3 điểm, Khuyến khích 2 điểm.

– Giáo viên giỏi cấp tỉnh : 20 điểm; GV giỏi cấp huyện : 10 điểm

  1. Ban giám hiệu, các đồng chí trong tổ văn phòng, giáo viên âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục……………..
  2. Thưởng cho giáo viên, học sinh
  3. Thưởng giáo viên

– Thưởng chất lượng nhất, nhì các giai đoạn cho giáo viên : 200.000 đ/ 1GV

– Thưởng GV có HSG huyện : trung bình 200.000 đồng /1HS, nhân lên chia theo độ dốc.

– GV giỏi cấp tỉnh : 1.000.000 đồng; GV giỏi cấp huyện : 500.000 đồng

– Nộp quĩ : thứ nhất, nhì : 200.000 đồng/ năm ; thứ ba, bốn 100.000 đồng/năm

– Thưởng GV có Hs đỗ Lê Hồng Phong : chuyên 2.000.000 đồng/1 HS; chọn 1.500.000 đồng/ 1 Hs.

  1. Thưởng cho học sinh

2.1 HSG cấp tỉnh   

– Giải Nhất : 20 quyển vở/1 HS

– Giải Nhì : 15 quyển vở/1 HS

– Giải Ba : 10 quyển vở/1 HS

– Giải KK : 7 quyển vở/1 HS

2.2 HSG cấp huyện

– Giải Nhất : 15 quyển vở/1 HS

– Giải Nhì : 10 quyển vở/1 HS

– Giải Ba : 7 quyển vở/1 HS

– Giải KK : 5 quyển vở/1 HS

2.3 HSG cấp trường khối 6,7 

– Giải Nhất : 5 quyển vở/1 HS

– Giải Nhì : 4 quyển vở/1 HS

– Giải Ba : 3 quyển vở/1 HS

– Giải KK : 3 quyển vở/1 HS

2.4 HSG trường

– Ngoài các yêu cầu theo qui định chung thì điểm các môn thi phải đạt từ 5 trở lên.

– Thưởng : giấy khen + 5 quyển vở.

2.5 HS tiên tiến

– Ngoài các yêu cầu theo qui định chung thì điểm các môn thi Ngữ văn, Toán, tiếng Anh phải đạt từ 5 trở lên, môn thứ tư phải đạt 4 điểm trở lên.

– Thưởng : giấy khen + 3 quyển vở.

2.6 Thưởng HS có tổng điểm thi các giai đoạn cao nhất

– Thưởng HS có tổng điểm thi các giai đoạn cao nhất, không có điểm dưới 5 : 50.000 đồng/1HS

2.7 Tập thể

– Tập thể TTXS : các lớp xếp thứ từ 1 đến 4, mỗi lớp 200.000 đồng.

– Lớp tiên tiến : các lớp xếp thứ 6, 7, 8, 9 mỗi lớp 100.000 đồng.

  Trưởng ban thi đua

 

 

 

Đoàn Quốc Phòng