Tháng Chín 26, 2018 10:31 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

SỐ :     /KH-ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Điền Xá, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

TIẾN TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CNVC

TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Phần I/ Trù bị Đại hội – Đ/c Trường – PCT công đoàn

 • Đoàn Chủ tịch gồm :

1/ Đ/c Đoàn Quốc Phòng – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

2/ Đ/c Nguyễn Thị Hương – Chi Ủy viên – Chủ tịch công đoàn

3/ Đ/c Đỗ Duy Tám – Chi Ủy viên – TPTĐ

 • Đoàn thư ký gồm :

1/ Đ/c Lê Thị Thu Khuyên

2/ Đ/c Tô Thị Nga

 • Chương trình Đại hội gồm :

1/ Chào cờ

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3/ Giới thiệu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký

4/ Thông qua các báo cáo, quy chế

5/Thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tham luận.

6/ Tiếp thu, giải đáp các ý kiến.

7/Thông qua quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân

8/ Thông qua nghị quyết của Hội nghị

9/ Bế mạc Hội nghị

Phần II/ Tiến trình Đại hội

A/ Đ/c Trường dẫn chương trình

 • Chào cờ
 • Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
 • Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký làm việc

B/ Đ/c Tám thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 1. Thông qua các báo cáo, quy chế
 2. Đ/c Phòng

– Báo cáo  kiểm điểm việc thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết các cấp về giáo dục,việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018.

– Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019.

– Báo cáo Quy chế làm việc của cơ quan năm học 2018 – 2019.

 2.Đ/c Hương

– Báo cáo kết quả thi đua năm học 2017 – 2018, triển khai công tác thi đua, đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019

– Thông qua Quy chế thi đua nội bộ năm học 2018 – 2019

3.Đ/c Vy

– Báo cáo tóm tắt Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan tập trung vảo (Chi công tác phí, đề thi, coi thi, chấm thi, làm thêm giờ, chi nước uống Hội nghị, …).

 1. Đ/c Sen

– Tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân

– Báo cáo công tác kiểm tra tài chính năm 2017 – 2018

II/ Tham luận chuyên đề; thảo luận đóng góp ý kiến cho các Báo cáo, Quy chế.

 • Đại diện Tổ XH tham luận nâng cao chất lượng đại trà
 • Đại diện Tổ TN tham luận nâng cao chất lượng HSG
 • Đại diện BCH công đoàn tham luận nâng cao đời sống công đoàn viên về vật chất và tinh thần.

III/ Đ/c Phòng – Tiếp thu, giải đáp các ý kiến.

B/ Khen thưởng :

– Thông qua quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân( Trường, Tổ, Cá nhân ) của Ủy ban nhân huyện Nam Trực  – Đ/c Hương

C/ Đ/c Khuyên – Thông qua Nghị quyết của Hội nghị

 1. Đ/c Phòng thay mặt đoàn Chủ tịch bế mặc hội nghị

 

 

                                                                        Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                      Đoàn Quốc Phòng