BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Một 14, 2018 11:26 chiều
PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

Số: 25/THCS ĐX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Điền Xá, ngày 03 tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

          1.Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học.

          1.1/ Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh

          * Kết quả

– Các chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện

1  Chủ đề tập hợp môn số học 6.

2  Chủ đề gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm môn Vật lý 7.

3  Chủ đề bảo vệ môi trường môn Hoá học 9.

4  Chủ đề hô hấp môn Sinh học 8.

5  Chủ đề truyện trung đại môn Ngữ Văn 9.

6  Chủ đề môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế con người ở đới nóng môn Địa lý lớp 7.

7 Chủ đề quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình môn Giáo dục công dân 6.

8  Chủ đề nước Đại Việt thời lý (XI – XII) môn Lịch sử lớp 8.

– Bồi dưỡng HSG lớp 9 bám sát khung chương trình liên thông của SGDĐT, kết quả khảo sát HSG lớp 9 xếp thứ ba toàn huyện.

– Dạy học lồng ghép

1 Thực hiện việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào dạy học bộ môn Hoá học 9.

2  Lồng ghép việc giáo dục giới tính vào giảng dạy bộ môn Sinh học.

3  Lồng ghép việc giáo dục pháp luật vào giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân.

– Các chủ đề giáo dục hướng nghiệp dạy nghề đã thực hiện

1  Ý nghĩa tầm quan trọng của việc chọn nghề

2  Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương

3  Thế giới nghề nghiệp quanh em

4 Giới thiệu các ngành nghề ở địa phương

5 Thị trường lao động

6 Tìm hiểu năng lực bản thân

7 Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề ở địa phương

8 Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

9 Tư vấn học tập, tư vấn nghề

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng việc tham quan tìm hiểu lịch sử làng nghề trồng hoa cây cảnh thôn Vị Khê

          * Đánh giá

Ưu điểm :

+ Các tổ nhóm chuyên môn và các thầy cô giáo đã có sự đầu tư chuẩn bị dạy học theo chủ đề liên môn.

+ Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện linh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh.

+ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh

+ Hoạt động hướng nghiệp dạy nghề được triển khai đều đặn theo kế hoạch với học sinh lớp 9, tạo định hướng nghề nghiệp tốt cho học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS.

Tồn tại :

+ Nội dung dạy học lồng ghép chưa phong phú.

+ Quỹ thời gian dành cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bồi dưỡng HSG chưa nhiều.

          1.2/ Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học:

          * Kết quả :

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng 2 lần

+ Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn có 3 buổi sinh hoạt triển khai hình thức, phương pháp , kỹ thuật dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, 4 buổi thảo luận tìm phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, 1 buổi triển khai chỉ thị năm học; công văn 5555/BGD về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá , Công văn của SGD về hướng dẫn giảng dạy bộ môn.

          * Đánh giá

Ưu điểm:

+ Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc thời gian sinh hoạt chuyên môn, trao đổi sôi nổi thẳng thắn.

+ Tổ nhóm chuyên môn đã đề xuất được một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học.

+ Giáo viên phân công dạy học theo nghiên cứu bài học có sự chuẩn bị tích cực, sử dụng tốt phương tiện dạy học.

+ Các giáo viên trong tổ chuyên môn đã xây dựng bộ đề kiểm tra theo đúng quy định, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực.

+ Giáo viên thường xuyên sinh hoạt chuyên môn trên trang trường học kết nối.

Tồn tại :   

+ Mô hình dạy học theo nghiên cứu bài học, việc đổi mới kiểm tra đánh giá khi vận dụng vào thực tế vẫn còn khó khăn do đây là mô hình mới cần có thời gian làm quen và nghiên cứu qua thực tiễn.

          * Đề xuất

– Tổ chức thêm việc tập huấn dạy học theo nghiên cứu bài học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

          1.3/ Công tác giáo dục đạo đức lối sống học sinh, tình trạng bạo lực học đường và biện pháp khắc phục, xây dựng môi trường dân chủ an toàn, vệ sinh, biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu chi sai quy định.

          */ Kết quả:

+/ Việc giáo dục đạo đức học sinh thực hiện liên tục thường xuyên trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần, các tiết giáo dục công dân.

+/ Việc dạy thêm, học thêm thực hiện 3 buổi / tuần thu 8000đ/ buổi. Không có tình trạng dạy thêm tràn lan, chi cho quản lý dạy thêm 10%, giáo viên dạy 70%,…

*/ Đánh giá:

Ưu điểm

+/ Trong học kỳ I không có tình trạng học sinh mắc tệ nạn XH, vi phạm pháp luật, không xảy ra tình trạng bạo lực học đường

+/ Việc dạy thêm học thêm thực hiện theo đúng quy định

+/ Vệ sinh môi trường, nước uống đảm bảo

Tồn tại

+/ Môi trường sống diễn biến phức tạp nhiều tệ nạn XH xẩy ra hàng ngày, tác động không nhỏ tới ý thức và cách sống của học sinh.

+/ Một số CMHS bận công việc không có nhiều thời gian phối hợp cùng gia đình trong việc giáo dục học sinh.

          1.4/Công tác phổ cập giáo dục – xoá mù chữ; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

–  Trường THCS Điền Xá là đầu mối về công tác PCGD-XMC chỉ đạo các trường thực hiện công tác PCGD-XCM năm 2017 – 2018

Kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

Công tác PCGD THCS

+/ Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đạt 96,93%

+/ Học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%

Công tác PCGD THCS đạt mức độ 2

     Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh – sạch – đẹp – an toàn

+/ Trường THCS Điền Xá đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 – 2020

+/ Trường THCS Điền Xá đã xây dựng các điều kiện đáp ứng trường xanh – sạch – đẹp – an toàn : Xây mới công trình vệ sinh học sinh, chỉnh trang vườn cảnh, làm mới mái tôn chống nóng, chống dột khu ba tầng.

*/ Đánh giá :

     Ưu điểm

+/ Xã Điền Xá tiếp tục đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017

+/ Trường tiếp tục duy trì các điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia

Tồn tại

+/ Cơ sở vật chất xây dựng lâu đã xuống cấp, chưa có điều kiện xây dựng mới

1.5/ Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển đội ngũ, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

          * Kết quả

+/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 100% các buổi tập huấn của SGD, PGD

+/ 100% nội dung tập huấn được triển khai vào thực tế đặc biệt các nội dung : Đổi mới hình thức giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá , đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, sinh hoạt đầu tuần…

+/ Nhà trường đã nâng cấp phòng Lý, Hoá, Sinh. Chuẩn bị nâng cấp sân chơi bãi tập và các phòng chức năng khác đáp ứng dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới.

          * Thuận lợi

+/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần tích cực tiếp thu cái mới  và áp dụng vào thực tiễn giảng dạy công tác.

+/ Ban giám hiệu đôn đốc thường xuyên, quyết liệt công tác bồi dưỡng đội ngũ.

+/ Học sinh có hứng thú trong học tập và sinh hoạt với hình thức đổi mới.

* Khó khăn

+/ Thời gian tập huấn còn ít gây không ít khó khăn cho quá trình triển khai vào thực tiễn

+/ Cơ sở vật chất đáp ứng cho việc đổi mới giảng dạy và giáo dục chưa tốt ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giảng dạy của giáo viên

* Đề xuất

+/ Tăng cường thêm thời gian tập huấn các nội dung đổi mới

+/ Các cấp lãnh đạo ngành quan tâm hơn nữa về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường

          1.6/ Công tác bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ và cơ sở vật chất thực hiện dạy tiếng Anh hệ 10 năm, tham gia các cuộc thi, hội thi về Tiếng Anh.

          */ Kết quả:

+/ Trường có 3 đ/c giáo viên dạy ngoại ngữ đạt chuẩn B2

+/ Thi Hùng biện Tiếng Anh có hai học sinh lọt vào chung kết cấp huyện, trong đó có 1 HS xếp thứ 12, một học sinh xếp thứ 13 toàn huyện.

*/ Đánh giá:

Ưu điểm

+/ Giáo viên dạy ngoại ngữ tham gia tích cực các buổi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn do ngành tổ chức

+/ Thi hùng biện Tiếng Anh đạt kết quả tốt hơn năm học trước, 70% học sinh dự thi lọt được vào chung kết.

Tồn tại

+/ Kết quả khảo sát HSG Tiếng Anh, kết quả kiểm tra các giai đoạn chưa đáp ứng được yêu cầu.

  1. Đánh giá chung.

Kết quả đạt được

+ Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết

+ Chất lượng đại trà được duy trì ổn định ở tốp đầu

+ Tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành phát động, một số cuộc thi có kết quả tốt: Thi sáng tạo KHKT, thi Hùng biện Tiếng Anh, thi học sinh giỏi cấp huyện khối 9…

+ Kỷ cương nề nếp mọi mặt nhà trường được duy trì không có hiện tượng giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Tồn tại  

+ Cơ sở vật chất còn nhiều hạng mục xuống cấp chưa có điều kiện nâng cấp sửa chữa như: Nhà xe học sinh, khu vệ sinh học sinh, sân chơi của học sinh…

+ Trình độ chuyên môn tay nghề của giáo viên chưa đồng đều.

  1. Đề xuất

– Đề nghị tăng cường thời lượng các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt các hình thức đổi mới trong công tác giảng dạy, giáo dục.

– Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường

 

Hiệu trưởng

 

Đoàn Quốc Phòng