TỔ XÃ HỘI

 DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TỔ XÃ HỘI

IMG_7935 copy (1)

CÔ TRẦN MINH THU- TỔ TRƯỞNG

_MG_3580 copy CO THUY1

CÔ LƯU THANH HUYỀN -GV VĂN                  CÔ NGUYỄN THỊ THÚY- GV ANH VĂN

20140503_135719-1 IMG_0463 (1)

          CÔ TRỊNH THỊ LUYỀN- GV ANH                              CÔ ĐINH THỊ THƠ-GV VĂN

Đỗ Thị Vân Nguyễn Thị Chức

CÔ ĐỖ THỊ VÂN – CƯ NHÂN NGỮ VĂN                                CÔ NGUYỄN THỊ CHỨC – CỬ NHÂN NGỮ VĂN

Nguyễn Ngọc Thúy Hoàng Thị Hảo

CÔ NGUYỄN NGỌC THÚY -CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ          CÔ HOÀNG THỊ HẢO – CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ

Đinh Trọng Trường Lê Thị Thu Khuyên

THẦY ĐINH TRỌNG TRƯỜNG – CỬ NHÂN NGỮ VĂN   CÔ LÊ THỊ THU KHUYÊN – CỬ NHÂN NGỮ VĂN

Doãn Thị Tươi Nguyễn Thị Hương

CÔ DOÃN THỊ TƯƠI – CỬ NHÂN NGỮ VĂN                      CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG – CỬ NHÂN NGỮ VĂN